Recent content by fred-5

  • ATTENTION! As of November 1, 2020, you are not able to reply to threads 6 months after the thread is opened if there are more than 500 posts in the thread.
    Threads will not be locked, so posts may still be edited by their authors.
    Just start a new thread on the topic to post if you get an error message when trying to reply to a thread.
  1. fred-5

    Major Issues with AX88U

    Dzień dobry, u mnie trochę podobnie, pobierając plik z zamontowanego dysku SSD USB na odtwarzacz strumieniowy przez NFS się zatrzymuje (NFS STOP PLAY FILE) ale przez SAMBA jest wszystko dobrze i idzie płynnie na odtwarzacz. Podczas kopiowania pliku za pomocą NFS i SAMBA w obu kierunkach ( do...
Top